TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Salamo 37:3-4

Salamo 37:3-4close

3 Matokia an’ i Jehovah hianao, ka manaova soa, dia honina amin’ ny tany hianao ka ho faly amin’ ny fahamarinana. 4 Ary miravoravoa amin’ i Jehovah hianao, dia homeny anao izay irin’ ny fonao.