TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Salamo 34:1-3

Salamo 34:1-3close

1 Nataon’ i Davida tamin’ izy nody adala teo anatrehan’ i Abimeleka, dia noroahiny ka lasa nandeha. Hisaotra an’ i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. 2 Jehovah no reharehan’ ny fanahiko; Hahare izany ny mpandefitra ka ho faly. 3 Miaraha mankalaza an’ i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.