TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Romana 11:34-36

Romana 11:34-36close

34 Fa iza no nahalala ny sain’ i Jehovah? ary iza no mpanolo-tsaina Azy? 35 Na iza no nanome Azy aloha hamaliana azy indray? 36 Fa Izy no nihavian’ izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony; Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Amena.