TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Salamo 121:5-6

Salamo 121:5-6close

5 Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ ny an-kavananao. 6 Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.